Condiții de Redactare

Publicarea articolelor pe site-ul PeCer.ro este gratuită, dar nu orice articol va fi aprobat de administratorii noștri. Vrem să avem conținut de Calitate, iar pentru asta fiecare articol scris trebuie mai întâi aprobat de un Administrator.

Administratorii PeCer.ro vor ține cont de câteva reguli care vor fi incluse în Condițiile de Redactare, care vor trebui respectate.

Condițiile de redactare sunt următoarele:
  1. Acceptăm doar articole originale, scrise de dumneavoastră, să fie scrise în limba română, fără greșeli gramaticale sau de exprimare.
  2. Nu acceptăm articole ce vor avea inserate linkuri către site-uri interzise, ilegale sau imorale ( pariuri, arme, droguri, pornografie, etc.) precum și spre site-uri virusate sau spam.
  3. Articolul trebuie să conțină minim 250 de cuvinte.
  4. Articolul trebuie să fie încadrat cât mai corect într-o categorie potrivită.
  5. Articolele trebuie verificate înainte de a fi trimse spre publicare, pentru a fi originale cu ajutorul site-urile Anti Plagiat.
  6. Articolele ce conțin limbaje neadecvate sau diferite propagande politice nu vor fi acceptate.

Nerespectarea Condițiilor de Redactare de mai sus va duce la Nepublicarea articolului dvs.

Administratorii au dreptul de a modifica conținutul articolelor în așa fel încât să fie respectate Condițiile de Redactare.

Articolele propuse de Editori vor fi publicate în maxim 10 zile de la propunerea lor, în acest timp fiind verificate originalitatea și calitatea lor.